Partneři

dnb.sk
sunlab.cz
čtusi.info

Pravý gentleman je ten, kdo kvůli blaho svých žen, jsou ochotni utrácet peníze na vše potřebné pro její štěstí. Vynikající nabídka pomoci v takových silných mužů tento Cialis kupón. To pomůže překonat poslední překážku.

Akceptujeme

 • cards

Info

 1. Obchodní podmínky
 2. Reklamace
 3. Ochrana osobních údajů
 4. Jak nakupovat?
 5. Platební karty
 6. Platební systém PayPal
 7. Kde pořídit Easyboye?
 8. Návod k údržbě oblečení
 9. O aplikaci

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Dodavatel
Shop Easyboy, Tomáš Horák, Horská 634, 541 01 Trutnov, Česká republika, IČ: 74002171
Dodavatel je zapsán u Městského úřadu v Trutnově, odbor Obecní živnostenský úřad ev. č. 361005-438835.
Dodavatel je plátce DPH.
dále jen "dodavatel"

Provozovna
Provozní doba a adresa provozoveny je uvedeny v sekci kontakty.

Objednavatel
Fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo zboží z internetového obchodu Shop Easyboy.

II. Objednávka zboží

Zboží na stránkách www.easyboy.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dostupnost zboží je vždy uvedena u jednotlivých položek zboží.

Objednavatel vybere zboží k objednání, řádně a pečlivě vyplní objednávkový formulář a odešle objednávku, podrobněji viz návod jak nakupovat. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.

Ceny zboží si může objednavatel ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a další poplatky jsou závislé na celkovém objemu objednávky a místě doručení. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, objednavatel je vyzván k jejich odsouhlasení.

Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky.

III. Zrušení objednávky

Objednavatel i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku do doby než je zboží vyexpedováno či připraveno k osobnímu odběru na provozovně. Vlastním uzavřením kupní smlouvy je považováno zaslání e-mailového potvrzení o vyexpedování zboží označené jako "změna stavu".
Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě, že zboží již není skladem. Objednavatel je o této skutečnosti informován a je mu nabídnuto řešení vzniklé situace.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a objednavatele, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

IV. Zaslání zboží

Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele vyexpedováno v co nejkratší době, obvykle následující pracovní den po objednání a doručeno Českou poštou (příp. jiným přepravcem), dle jejich přepravních podmínek (obvykle 1–5 dnů). V případě produktů na zakázku je lhůta dodání delší, objednavatel je o termínu dodání včas informován.
Zboží objednané na adresu poštovní schránky (P. O. BOX) nedoručujeme.
Za dodané se považuje zboží doručením na adresu, kterou objednavatel stanovil v objednávce.

Způsob dopravy
Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to do všech vybraných míst (Evropa). Náklady na dopravu zboží se liší dle objemu objednávky a místa pro její doručení. Konkrétní způsob dodání si zvolí objednavatel sám, aktuální ceník za dopravu je uveden níže.

V. Ceny za dopravu

Cílová země Cena
Česká republika do 2 kg od 85 Kč
Česká republika 2–15 kg od 120 Kč
Dobírka Česká republika 50 Kč
EU do 0,5 kg od 119 Kč
EU 0,5–15 kg od 243 Kč
Balné (účtujeme ke každé objednávce) 20 Kč
Přesná cena je uvedena vždy před dokončením objednávky.

Objednavatel má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží a služby:

Vzhledem k zavedení EET jsou některé způsoby platby za objednávku dočasně nedostupné.

 • hotově při osobním odběru na provozovně dodavatele,
 • dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby,
 • poukázáním kupní ceny na účet dodavatele pod příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje (platebním příkazem nebo složenkou),
 • online platební kartou,
 • platebním systémem PayPal.

Zásilka se zbožím obsahuje vždy daňový doklad a návod na použití (údržbu) výrobku.

Převzetí zboží
Doporučujeme prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, sepište za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky a nechte si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Na základě vyhotoveného záznamu bude objednavateli poskytnuta přiměřená sleva nebo dodán nový výrobek. Objednavatel má také právo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním přepravního listu přepravci objednavatel souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal.

Komunikace mezi objednavatelem a dodavatelem
Další komunikace mezi dodavatelem a objednavatelem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Osobní odběr zboží
Zboží je objednavateli v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 7 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží. Objednavatel má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením kupní ceny a převzetím zboží objednavatelem.

VI. Záruční podmínky a reklamace

Všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude objednavateli upřesněn možný termín jeho dodání, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

Záruční doba a záruční list
Záruční doba začíná běžet převzetím zboží objednavatelem.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců. Záruka se vztahuje na veškeré zjevné a skryté vady, které nejsou slučitelné s funkčností zboží, jeho užitnými a estetickými vlastnostmi. Lhůta začíná běžet převzetím zboží a zaplacením dobírky. Pokud vada vznikne špatným zacházením se zbožím (praním na nesprávnou teplotu, nesprávným žehlením, chemickým čištění atp.), nebude reklamace uznána. Proto zákazníkům doporučujeme před prvním praním a žehlením důkladně nastudovat pokyny k údržbě uvedené na etiketě zakoupeného zboží. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z neodborného zacházení se zbožím.
Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

Reklamace
V případě, že objednavatel objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace
Pokud chce objednavatel reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě Shop Easyboy, doporučujeme vyplnit kontaktní formulář, kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Objednavateli následně zašleme informace o dalším postupu, konkrétně adresu, kam objednavatel zašle reklamované zboží, ke kterému přiloží písemné oznámení o zjištěných vadách. Reklamované zboží zasílá objednavatel k prodejci na vlastní náklady, dopravu vyměněného či opraveného zboží zpět k objednavateli hradí prodejce. Zásliky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
Vracené zboží (k reklamaci, výměně atp.) neposílejte na dobírku! Shop Easyboy si vyhrazuje právo nepřevzít zásilky odeslané na dobírku.

Je vhodné zboží zasílat v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože dodavatel neručí za případné poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má objednavatel právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).

Vyřízení reklamace
Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí objednavtele telefonicky či e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude objednavatel vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

VII. Odstoupení od smlouvy

Právo objednavatele na odstoupení
Objednavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Objednavatel, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Refundace částky za zboží probíhá obvykle stejným způsobem ,jako jeho úhrada příp. dle dohody. V případě zájmu o vrácení použitého zboží nabídneme k vrácení částku odpovídající hodnotě použitého zboží.

Právo dodavatele na odstoupení
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat objednavatele za účelem dohody o dalším postupu.

Postup v případě odstoupení od smlouvy
Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel objednavateli a objednavatel dodavateli veškerá přijatá plnění.

Objednavatel může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky nebo písemně v provozovně dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.

Pokud již objednavatel zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je objednavatel povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena).

Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

VIII. Ochrana osobních údajů

Dodavatel shromažďuje se souhlasem objednavatelů jejich osobní údaje, a to jméno, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednavatelům k vyřízení objednávek v budoucnu.

Osobní údaje objednavatelů, které jsou potřebné k vyřízení objednávky považujeme za důvěrné a jsou chráněny systémem ochrany dat. Internetový obchod Shop Easyboy proto zásadně nesděluje údaje o zákaznících třetím osobám. Výjimkou jsou pouze osoby, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníkovi (pošta, banka apod.) a to pouze v nutném rozsahu. Projeví-li zákazník přání, aby byli údaje o jeho osobě z databáze odstraněny, bude jeho přání bez odkladu vyhověno.

Pokud objednavatel projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat e-mailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu.

Údaje, které dodavatel o objednavateli uchovává a zpracovává může objednavatel kdykoliv změnit, a to po přihlášení do obchodu. Zde je také možné své údaje z databáze vymazat a to zrušením účtu.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a objednavatelem.
Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.easyboy.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek. 

Jak nakupovat?

Nakupování v našem obchodě je velmi jednoduché a zvládne ho každý.
Nákup není podmíněn registrací do obchodu, registrovaní zákazníci však mohou získávat zajímavé slevy a nemusí při každé objednávce znovu vyplňovat kontaktní údaje.
Pozn. pro nakupování je třeba mít v prohlížeči povolen Javascript.

Tři snadné kroky k nákupu:

 1. Ze zobrazených produktů vyberte ten, o který máte máte zájem, zvolte odpovídající velikost (pokud je k dipozici) a stiskněte tlačítko "Vložit do košíku". Pokud se Vám nedaří konkrétní zboží nalézt, zkuste vyhledávání. Pro vstup do košíku použijte odkaz "Košík" (vpravo nahoře) nebo odkaz "Dokončit nákup?" (detail produktu), zkontrolujte požadované množství a stiskněte tlačítko "Doručovací údaje".
 2. Pečlivě vyplňte a překontrolujte všechny povinné údaje a stiskněte tlačítko "Doprava a platba". Pro snažší komunikaci doporučujeme vyplnit i nepovinné údaje. Zboží objednané na adresu poštovní schránky (P. O. BOX) neduručujeme.
 3. Zvolte způsob úhrady, který Vám nejlépe vyhovuje, případně připište poznámku (pokud nám chcete něco sdělit). Před stisknutím tlačítka "Dokončit objednávku" je nutné souhlasit s obchodními podmínkami. Pokud platíte online platební kartou, platebním systémem PayPal  nebo systémem mPeníze, budete přesměrováni na platební bránu, kde vyplníte požadované údaje pro platbu. Po jejím potvrzení budete přesměrování zpět na stránky našeho obchodu. Současně s dokončením objednávky obdržíte e-mail s jejími detaily. Objednávky přijaté v pracovní dny do 14.00 h expedujeme obvykle ten samý den. O této skutečnosti Vás informujeme e-mailem, abyste měli větší přehled, kde se objednávka na cestě k Vám nachází.

Pak již záleleží na rychlosti dopravce, kdy Vám objednávku doručí (většinou následující den po expedici).

Platební karty

Z důvodu zavedení EET od 1. 3. 2017 jsou některé možnosti platby za objednávku dočasně nedostupné.

Přijímáme karty VISA, VISA Electron, MasterCard a Maestro. Vydavatelské banky umožňují používání embosovaných (reliéfních) karet. Použití elektronických karet VISA Electron a Maestro je možné pouze v případě, že to umožňuje Vaše vydavatelská banka.
Dále některé banky vydávají tzv. virtuální karty, které jsou určeny výhradně k nákupu na internetu.

INFORMUJTE SE U SVÉ BANKY O MOŽNOSTI POUŽÍVÁNÍ VAŠÍ KARTY K PLACENÍ NA INTERNETU.

Platba kartou v našem obchodě se vyplatí

 • na rozdíl od dobírky je platba kartou bez poplatku,
 • bezpečný a pohodlný způsob nakupování,
 • v okamžiku přebírání zboží u sebe nemusíte mít hotovost.

Platba kartou je bezpečná

 • při akceptaci platebních karet využíváme 3D-Secure řešení – nejmodernější aplikace kartových Asociací MasterCard a Visa umožňující bezpečné platby kartou na Internetu,
 • údaje ze své platební karty zadáváte přímo bance,
 • nikdo z našich zaměstnanců nemá přístup k údajům o Vaší platební kartě,
 • přenos dat se uskutečňuje prostřednictvím zabezpečeného protokolu HTTPS, který tyto informace šifruje.

Jaké karty přijímáme?

 • VISA,
 • VISA Electron,
 • MasterCard,
 • Maestro (v případě, že Vaše vydavatelská banka jej zařadila do systému 3D-Secure).

Jak u nás zaplatíte?

Pokud se rozhodnete za vybrané zboží/služby využít k platbě Vaši platební kartu, označte druh platební karty. Poté budete přesměrováni do naší zpracovatelské banky, která Vás vyzve k zadání údajů o kartě: číslo platební karty, datum ukončení platnosti karty, a CVV2/CVC2 – poslední trojčíslí předtištěné na podpisovém proužku Vaší karty.

Tyto informace zadáváte přímo do platební stránky České spořitelny – naší zpracovatelské banky, která zajistí nerozluštitelný zakódovaný přenos dat a nám pouze sdělí výsledek autorizace a dává tím pokyn k vyřízení objednávky. Tímto je odstraněna možnost zneužití Vaší platební karty subjektem, od kterého si zboží kupujete a volného přenosu nechráněných dat na veřejné počítačové síti.
O výsledku transakce jste informováni e-mailem.

Přítomnost loga Verified by Visa kartové asociace Visa a MasterCard Secure Code kartové asociace MasterCard přidělených Českou spořitelnou – naší zpracovatelskou bankou je zárukou bezpečné platby v našem internetovém obchodě.

Pokud nám banka nepotvrdí platbu Vaší kartou, může to být z následujících důvodů:

 • údaje o platební kartě nebyly vyplněny správně,
 • na Vašem účtu nemáte dostatek finančních prostředků nebo jste již vyčerpali limit pro internetové transakce,
 • Vaše karta nemá povolené použití pro transakce na internetu. V tomto případě je nutné se obrátit na Vaši banku.

Platit kartou se vyplatí!

Platební systém PayPal

Z důvodu zavedení EET od 1. 3. 2017 jsou některé možnosti platby za objednávku dočasně nedostupné.

PayPal je internetový platební systém. Umožňuje přesuny peněz mezi účty, které jsou identifikovány e-mailovými adresami.

Každý účet je propojen s jednou nebo více platebními kartami. Platební karta (např. VISA nebo Master Card) musí mít povolené internetové platby (ale nemusí být embossovaná). Alternativou je platit těmito kartami přímo na internetu (tím je ovšem zvýšeno riziko podvodu, protože je nutno zadat informace o platební kartě přímo cílovému subjektu).

Systém PayPal umožňuje mít nastavenu i českou korunu jako primární měnu. Při platbě v jiné měně je částka přepočítána podle aktuálního kurzu.

Při aktivaci platební karty je nutno zadat PayPalu potřebné informace o této kartě. PayPal si z karty poté strhne nepatrnou částku (v případě účtu v CZK je to asi 50 Kč). Na výpisu z účtu je u této položky uveden čtyřmístný kód po jehož zadáním na webových stránkách PayPalu, je provedena aktivace platební karty a stržená částka je vrácena zpět na účet se kterým je platební karta spjata.

Při následných převodech peněz přes PayPal je odpovídající částka strhávána z Vašeho bankovního konta se kterým je spjata platební karta použitá pro platbu.

[Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Paypal]

Kde pořídit Easyboye?

Mimo tento internetový obchod je oblečení a doplňky značky Easyboy dostupné v kamenných prodejnách na různých místech v ČR viz seznam prodejních míst, kde je možné si oblečení prohlédnout a vyzkoušet.

Návod k údržbě oblečení

Nesprávné praní, žehlení nebo jiná neodborná péče o oblečení, může mít za následek jeho zničení. Proto je dobré dodržovat následující pokyny. 

Praní
V oblečení se nikdy neperte a když, tak jen na teplotu do 40 °C. Pokud není oblečení vyloženě zašpiněné, ale jen propocené, doporučujeme nastavit na automatické pračce program ručního praní!

Bělení
Na svoje hadříky nikdy nepoužívejte bělidlo, buď te kosmopolitní.

Žehlení
Pokud si to budete chtít u svého vohozu vyžehlit, tak pouze po rubu a mimo potištěnou oblast. Doporučená teplota max. 110 °C.

Chemické čištění
Chemicky šatstvo nikdy nečistěte, nepokoušejte se jej omámit ani organickými rozpouštědly.

Sušení
Mikču, triko ani hubu nesušte v sušičce. Nejlépe se oblečení usychá ve stinném koutu, kde na něj nesvítí přímé sluníčko. Za všech okolností zůstávejte easy.

O aplikaci

Tento internetový obchod vytvořil Easyboy v roce 2010 za použití technologií PHP, MySQL, Ajax a Javascript.

V aplikaci jsou dále použity skripty třetích stran:

 • Smarty – http://smarty.php.net (LGPL),
 • PHPMailer – http://phpmailer.sourceforge.net (LGPL),
 • Captcha Security Image (2006 Simon Jarvis, LGPL),
 • TCPDF v4.8.017  (LGPL),
 • JS-calendar v 1.53 (LGPL),
 • Cufón v1.9 (MIT),
 • JQuery – http://jquery.com (licence MIT).

Testováno pro prohlížeče: Firefox, Chrome, Opera, MSIE 8.0.